Високата емоционална интелигентност става все по-важна за бизнеса

Под емоционална интелигентност (ЕИ, на англ. EQ) се разбира способността или умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, да се разграничават различните…

Read More