Високата емоционална интелигентност става все по-важна за бизнеса

Под емоционална интелигентност (ЕИ, на англ. EQ) се разбира способността или умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, да се разграничават различните емоции и да се назовават и определят правилно, както и да се използва емоционалната информация, за да бъдат ръководени чрез това мисленето и поведението. Тя е област в психологията.

През последните десетилетия дефиницията за лидерство и личностни умения се променя и се залага на емоционалната интелигентност все повече. Тя дори се включва като раздел за изучаване в някои университет и бизнес училища.

Все повече мениджъри на компании са на мнение, че не само високото IQ на един човек е признак за по-голяма работоспособност. Емоционалната интелигентност също е важна част от формирането на личностните характеристиките на по-добрите кандидати.

ЕИ засяга начина, по който управляваме поведението си и взимаме решения, които постигат определени резултати. В две основни компетенции може да се разглежда ЕИ – лична компетентност и социална компетентност.

Личната компетентност включва уменията ни за самосъзнание и самоуправление, които се фокусират повече върху нас индивидуално, отколкото върху взаимодействието ни с други хора. Личната компетентност е способността да сме наясно с емоциите си и да управляваме поведението си.

Социалната компетентност се състои от нашите умения за социална информираност и управление на взаимоотношенията. Социалната компетентност е способността ни да разбираме настроенията, поведението и мотивите на другите, за да реагираме адекватно и да подобрим качеството на нашите взаимоотношения.

Според Даниел Голман ЕИ има следните 5 компонента

1 Самоосъзнаването е вашата способност точно да възприемате емоциите си и да сте наясно с тях, когато се случват. Разпознаване и разбиране на собствените си силни и слаби страни, вашите емоции и настроения и ефектите, които тези неща имат върху другите хора.

2 Самоуправлението/саморегулирането е способността ви да използвате съзнанието за емоциите си, за да останете гъвкави и да насочвате позитивно поведението си. Вместо да бъде контролиран от емоции и импулси, емоционално интелигентният човек може да контролира импулсите и емоционалните реакции.

3 Вътрешна мотивация: Хората с висока ЕИ са самомотивирани, преследвайки лични цели заради собственото си развитие и самодоволство, вместо пари, титли, външни похвали или уважение. Например те избират работата си  заради истинска страст и желание, което изпитват към нея, вместо да търсят просто високоплатена позиция.

4 Емпатия  Тя включва разпознаване, разбиране и усещане на емоциите на другите. За разлика от съчувствието, емпатията включва действително споделяне на емоционалното преживяване, което друг човек има. Когато един приятел загуби член на семейството си, страдаме заедно с този приятел, а не по избор, а защото наистина са такива емоциите ни. Емпатичните хора разбират и отговарят на нуждите на другите, те буквално влизат в обувките им.

5 Умения за работа с хора Емоционално интелигентните хора лесно изграждат доверие и уважение към другите. Те са добри в управлението на взаимоотношенията и изграждането на връзки. Техните високи нива на първите четири компонента на ЕИ им помагат да създадат истински, неконкурентни приятелства.

След проучване TalentSmart посочват, че високата емоционална интелигентност помага на хората да преуспеят в работата си. ЕИ е 58% отговорна за представянето на един човек на работното място, а 90% от най-добрите служители имат висока емоционална интелигентност.

Служителите с висока ЕИ притежават важни характеристики като: емпатия, създават чувство за доверие,отлична комуникация, презентационни умения и др.

Хубавото е, че емоционалната интелигентност може да се усъвършенства. Тя изисква ефективна комуникация между рационалните и емоционални центрове на мозъка. След като тренираме мозъка си чрез многократно използване на нови стратегии за емоционална интелигентност, емоционално интелигентното поведение става навик.

Защо е важна емоционалната интелигентност в бизнеса?

В проучване, което включва над 2600 мениджъри по наемане, 71% казват, че ценят високия EQ над високия IQ.
На въпроса защо са посочили следните причини:

 • Служители с висока ЕИ са по-способни да останат спокойни под натиск
 • Те слушат по-често, отколкото говорят
 • Взимат по-внимателни бизнес решения
 • Те приемат критиката добре, признават грешките си и се учат от тях.
 • Поддържат емоциите си под контрол и могат да обсъждат сериозни, чувствителни въпроси внимателно и зряло
 • Те са съпричастни към колегите и реагират адекватно
Ето как да повишите вашата ЕИ:
 • Направете пауза, преди да говорите, да действате или да отговаряте. Това дава възможност първоначалните импулси да избледняват и да се появят ненарушени отражения и разсъждения.
 • Слушайте другите. Слушането ни позволява да разберем по-добре нуждите и емоциите на другите.
 • Опитайте се да контролирате мислите си. Не можем да контролираме какво се случва с нас или емоциите, които изпитваме в един момент, но можем да контролираме как ще им отговорим, ако практикуваме насочване на мислите си. Вместо да обвинявате себе си или друго лице, когато се случи нещо негативно, помислете за алтернативни обяснения.
 • Хвалете другите. Почитането на другите обучава мозъка ви да се фокусира върху доброто в другите, което насърчава съпричастността и позволява по-дълбоко разбиране на нуждите и мотивацията на хората.
 • Размишлявайте върху критиката и търсете начини да израстнете от нея. Критиката понякога може да бъде болезнена, но тя винаги може да бъде полезна.
 • Обърнете внимание на езика на тялото. Голяма част от комуникацията е невербална. Ако слушате само с ушите си, може да пропуснете как човек наистина се чувства и дори усилията да им помогнете ще бъдат дезинформирани.


[

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *