Бъдещето на професиите – как ще се променят работните места

Какво е бъдещето на професиите и кои са най-податливи на автоматизация

Всеки изминал ден светът на бизнеса се изменя значително. Виновни за това са бързо развиващите се технологии, иновациите, усъвършенстването на интернет, достъпа до него и др. Тези промени се отразяват до голяма степен на професиите такива, каквито ги познаваме до този момент. Не след дълго се очаква драстично изменение на търсенето и предлагането на стока, информация и специални умения.

С промяната на бизнеса, следва да се изменят и работните места, както и нуждата от различни умения.

Carl Benedikt Frey и Michael Osborne от школата „Мартин“ на Оксфордския университет, правят изследване за това как компютъризацията се отразява на различните професии. Те насочват вниманието към това да анализират кои професии имат по-голям риск от автоматизация и за кои рискът е по-малко вероятен.

В таблицата са посочени професии от проучването на научните експерти. Започват от тези, за които има малка вероятност да бъдат частично или напълно автоматизирани, след това са професиите, които се очаква да бъдат напълно автоматизирани (заменени от компютри).[1]

 

Най-неподатливи на автоматизация
Вероятност Професия
1. 0.0028 Терапевти
2. 0.003 Отговорници за механиката, монтажа и сервиза
3. 0.003 Отговорници управление на извънредни ситуации
4. 0.0031 Соц. Работници в психотерапевтични центрове
5. 0.0033 Аудиолоджисти
6. 0.0035 Еротерапевти (спец. По трудова терапия)
7. 0.0035 Техници
8. 0.0035 Здравни соц. работници
9. 0.0036 Орална и лицево-челюстна хирургия
10. 0.0036 Отговорници за пожарогасителна и предпазна техника
11. 0.0039 Диетолози
12. 0.0039 Домоуправители
13. 0.004 Хореографи
14. 0.0041 Отговорници за продажбите
15. 0.0042 Лекари и хирурзи
16. 0.0042 Координатори и инструктори
17. 0.0043 Психолози
18. 0.0044 Главни надзорници в полицията и детективи
19. 0.0044 Зъболекари
20. 0.0044 Учители

 

В тази таблица се забелязва, че са включени доста професии, които изискват човешки чувства и емоции. Също така креативността е качеството, което се изисква и което не може да се компютаризира. Някои специалности, които са малко по-надолу  таблицата са анализатори на компютърни системи (32); мениджъри на медицински и здравни услуги (36); морски инженери и военноморски архитекти (51) и др. В професии, които изискват висока доза социална интелигентност, креативност, възприятие, емпатия и сложна манипулация (хирургия) ще има по-малко вероятност за автоматизация.

 

Най-податливи на автоматизация
Вероятност Професия
683. 0.99 Телемаркери
684. 0.99 Редактори
685. 0.99 Шиене и ръчна изработка
686. 0.99 Математически техници
687. 0.99 Застрахователи/застрахователни дружества
688. 0.99 Часовникари/поправки на часовникови механизми
689. 0.99 Товарни агенции
690. 0.99 Данъчни съставители
691. 0.99 Работници, които изкарват снимки/ фотографски обработчици.
692. 0.99 Хора, които обработват сметките
693. 0.99 Библиотекари
694. 0.99 Въвеждащи данни работници
695. 0.98 Монтажисти на устройства
696. 0.98 Застрахователни искове и обработка на документи
697. 0.98 Брокери
698. 0.98 Служители изпълняващи поръчки
699. 0.98 Кредитни инспектори
700. 0.98 Застрахователни оценители, ГТП
701. 0.98 Арбитри, рефери и др.
702. 0.98 Преброители

 

Други професии, които са включени в таблицата и са от най-податливите на автоматизация са: шофьори и търговци (674); опаковчици и оператори на премествателни машини (681); шофьори (674); радиооператори ( 673); счетоводители (671); куриери; касиери(657) и др.

 

Полу или пълното автоматизиране на тези професии е може би свързано с желанието на фирмите да опростят или съкратят част от длъжностите. С напредъка на технологии много от тях биха могли да бъдат заместени от компютър или друга технология, която не изисква човешка ръка. При някои от тези професии се забелязва навлизането на автоматизацията все по-рязко, но при други не е така. Доста  голяма част от включените професии все още се изпълняват от хора и в близко бъдеще няма изгледи да бъдат автоматизирани.

Въпреки, че анализа на двамата учени е разгледан за професиите в целият свят, много от информацията по-скоро изобразява положението в  Съединените щати. Част от споменатите професии не са често срещани в България, а някои даже изобщо. Хубаво е обаче да знаем какво става на световно ниво – в най-развитите страни в света, защото това по един или друг начин винаги ни засяга и ще се отрази на световния бизнес.

 

[1] В таблицата не са включени абсолютно всички професии, които са описани в оригиналното проучване, избрани са- първите и последните 20.

 

Автор: Теодора Нанева

Източник: Carl Benedikt Frey, Michael Osborne. The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?  // Oxford Martin School. [cited: 23.03.2018]. Available from: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *