Контакти

За да се свържете с екипа на списание „New Generation“, можете да използвате следните контакти:

e-mail: newgeneration.spisanie@gmail.com

Facebook страница: @spisanienewgeneration

Гл. редактор – Теодора Нанева
email: tnaneva.al@gmail.com